Zasady – Speed-ball

Zestaw do gry w Speed-ball

Pełny zestaw do gry w speed-ball składa się z podstawy ( w polsce gramy na 25 kg lub 50 kg ), masztu 1,7m oraz szpulki (3 cm ), do której jest przymocowana 1,5 metrowa żyłka z gumową piłeczką. Rakietki są stworzone typowo pod ten sport, ich waga oraz twardość jest zależna od producenta. Posiadają na zakończeniu specjalny sznureczek, który ma zapewnić bezpieczeństwo podczas gry. Polski sprzęt jest certyfikowany przez PZH i tylko on jako jedyny w Polsce może być używany w szkołach.

Speed-ball – konkurencje

Speed-ball dzielimy na cztery różne konkurencje:

 • Gra singlowa
 • Gra deblowa
 • Super-solo
 • Solo-relay

Zasady gry singlowej

W każdym przedziale wiekowym istnieje podział na kategorie mężczyzn i kobiet. Kategorie wiekowe podczas Mistrzostw Polski to U14, U18 oraz OPEN. Gra toczy się do 10 punktów do 2 wygranych setów, w przypadku kategorii U14 sety rozgrywane mogą być do 7 punktów. Sędzia przez rzut monetą losuje zawodnika, który jako pierwszy ma prawo zadecydować o:

 • wyborze strony kortu po której chce grać
 • pierwszego serwującego Przeciwnik ma prawo dokonać drugiego wyboru

Grę rozpoczyna serwis wykonany zgodnie z ruchem wskazówek zegara Serwisy są zagrywane naprzemiennie przez zawodników. Drugi set rozpoczyna zawodnik, który odbierał pierwszą piłkę w pierwszym secie. W przypadku stanu 1:1 w setach rozgrywany jest tie-break. W jego przypadku ponawiany jest rzut monetą w celu wyznaczenia stron i pierwszego serwisu. W trzecim secie meczu zawodnicy zobowiązani są zmieniać strony kortu co każde kolejne 5 zdobytych punktów (w sumie przez obu zawodników).

Zawodnik zdobywa punkt jeśli jego przeciwnik:

 • Nie zmieni kierunku obrotu piłki wokół statywu w ciągu dwóch obrotów od uderzenia przeciwnika
 • Uderzy żyłkę, a nie piłkę
 • Uderzy piłkę tak, iż ta uderzy w statyw
 • Dotknie statywu jakąkolwiek częścią ciała
 • Wejdzie na strefę neutralną (strefa o szerokości 60 cm oddzielająca połowy kortu)
 • Dotknie rakietą lub jakąkolwiek częścią ciała strefy neutralnej
 • Rakieta którą gra upadnie na ziemię
 • Uderzy piłkę dwa razy z rzędu
 • Uderzy piłkę czymkolwiek innym niż rakietą (nie dotyczy dłoni zawodnika trzymającej rakietę)
 • Celowo przeszkadza zawodnikowi w odbiorze piłki. Jeśli przeszkodzenie nie było celowe punkt jest powtarzany
 • Uderzył piłkę tak, iż statyw zaczął mocno drżeć, nawet jeśli piłka dalej obraca się w odpowiednim kierunku
 • Uderzył piłkę w taki sposób, że żyłka zawinęła się ma maszcie dotykając go co najmniej na jednym pełnym obwodzie (360st)
 • – Uderzył piłkę w taki sposób iż żyłka uległa zerwaniu Przerwa po każdym secie trwa 1 minutę

Każdy zawodnik lub trener może zażądać 30-sekundowej przerwy (time-out) podczas jednego seta. Jeśli w trakcie meczu piłka ulegnie zniszczeniu sędzia ocenia czy przyczyną było działanie zawodnika czy wada produkcyjna. Jeśli zawinił zawodnik, wówczas sędzia przyznaje punkt przeciwnikowi. Jeśli przyczyną była wada produkcyjna sędzia zarządza powtórkę punktu.

Jeśli zawodnik doznał kontuzji, przysługuje mu prawo do pięciominutowej przerwy. Jeżeli po tym czasie nie jest w stanie wznowić gry lub jeśli wznowił grę ale kontuzja się utrzymuje, wówczas zawodnik jest zdyskwalifikowany i następuje zwycięstwo przeciwnika.

Serwis:

 1. Powinien być wykonany w taki sposób, aby nie powodować nadmiernych drgań statywu
 2. Powinien zostać wykonany w ciągu pięciu sekund po wezwaniu sędziego
 3. Powinien zostać wykonany w płaszczyźnie poziomej równolegle do kortu (dopuszczalne jest 10% odchylenia od poziomu – o błędzie decyduje sędzia)
 4. Podczas serwisu zawodnik ustawia nogę na linii serwisowej zlokalizowanej na środku jego połowy kortu. Nie spełnienie tego warunku
 5. Jeśli zawodnik popełni błąd serwisowy, serwis jest powtarzany
 6. Zawodnik ma prawo do poprawy jeden raz błędu serwisowego, kolejny błąd serwisowy skutkuje zdobyciem punktu przez przeciwnika

Zasady gry deblowej

 • Każda drużyna składa się z dwójki zawodników (pary męskie, żeńskie lub mieszane)
 • Zasady zdobywania punktów są takie same jak w grze singlowej
 • Przy serwisie zawodnika A z drużyny A-B, odbiera zawodnik X z drużyny X-Y. Przy serwisie zawodnika X odbiera zawodnik B
 • Jeżeli drużyna wykona serwis lub odbiór bez zmiany zawodnika sędzia powinien przyznać punkt drużynie przeciwnej i powrócić do poprzedniego ustawienia
 • Przy rozpoczęciu seta drużyna odbierająca serwis wybiera pierwszego odbierającego (taki układ obowiązuje do końca seta). W przypadku trzeciego seta para odbierająca za każdym razem może decydować, który zawodnik będzie odbierał dany serwis

Zasady gry w super solo

 • Jest to gra na czas
 • Zawodnik rozgrywa 4 jednominutowe serie:
  1. prawa ręka
  2. lewa ręka
  3. obie ręce forehand
  4. obie ręce backhand Kolejność pozycji gry jest dowolna.
 • Liczona jest ilość uderzeń w ciągu 1 minuty na każdą pozycję
 • W zawodach U14 zawodnicy grają przez 30 sekund w każdej z poniższych pozycji
 • Przerwa pomiędzy kolejnymi pozycjami wynosi 30 sekund;
 • Wygrywa zawodnik z najwyższym wynikiem sumy wszystkich 4 serii
 • Zawodnik otrzymuje informację na 10 i 5 sekund przed rozpoczęciem gry
 • Początek gry ogłasza sygnał dźwiękowy (gwizdek);
 • Ten sam sygnał kończy grę
 • Wszystkie poprawne uderzenia są liczone od sygnału rozpoczynającego do sygnału kończącego
 • Nie jest dozwolone używanie drugiej ręki do wspomagania ręki uderzającej. Jeśli zawodnik wspomaga rękę uderzającą drugą ręką, uderzenia wykonane w ten sposób są uważane za błędne
 • Uderzenia wykonane przed sygnałem rozpoczynającym są uważane za błędne
 • Sędzia nie wlicza błędnych uderzeń do końcowego rezultatu
 • Jeżeli zawodnik rozpocznie grę przed sygnałem rozpoczynającym karą jest odjęcie dwóch uderzeń od końcowego wyniki w danej pozycji

Zasady gry solo relay

 • Drużyna składa się z 4 zawodników (dwie kobiety, dwóch mężczyzn)
 • Jest to gra na czas w 4 pozycjach po 30 sekund:
  1. prawa ręka (pierwszy zawodnik)
  2. lewa ręka (drugi zawodnik)
  3. oburącz forehand (trzeci zawodnik)
  4. oburącz backhand ( czwarty zawodnik)
 • Kolejność serii zawodników jest dowolna przy uwzględnieniu naprzemiennych tur kobiet i mężczyzn
 • Na gwizdek sędziego następuje start i wymiany zawodników
 • Kolejny zawodnik uderza piłkę po zakończeniu tury poprzednika (bez przerwy w grze)
 • Wynik drużyny to suma uderzeń 4 zawodników
Więcej
Historia – Speed-ball

Początki gry speed-ball nie sięgają daleko wstecz i wiąże się z nimi krótka, acz ciekawa historia. Pewien dziesięcioletni chłopiec…

Czytaj więcej →
W Polsce – Speed-ball

Zaczęło się od rocznej przygody w Egipcie. Przemysław Wolan po ślubie wyjechał z żoną do Egiptu gdzie zaraził się tym niespotykanym sportem.

Czytaj więcej →